Prawidłowe używanie narzędzi obronnych

Użytkowanie każdego narzędzia powinno odbywać się według ściśle określonych przez producenta zasad. Niestosowanie się do nich oznaczać może szybsze zużycie się danego narzędzia, jego nieprawidłową pracę lub nawet możliwość uszkodzenia swojego ciała.
O ile w przypadku sprzętów domowych zagrożenie nie jest zbyt duże, to już w przypadku sprzętów do użytku obronnego nieprawidłowe ich używanie może być bardzo kosztowne.

Prawidłowe noszenie pałki

Jednym z najpopularniejszych sprzętów obronnych jest pałka teleskopowa. Do jej odpowiedniego użycia konieczne jest jej odpowiednie noszenie. Ma to bezpośredni wpływ na czas naszej reakcji i szybkość z jaką będziemy w stanie ją wyciągnąć. Z tego powodu najbardziej polecana jest specjalna kabura, która umożliwia szybkie i bezproblemowe wyciągnięcie broni.

Trening czyni mistrza

Aby zmaksymalizować wartości obronne związane z użytkowaniem pałki teleskopowej, konieczne jest przeprowadzanie treningów polegających na:

– poprawie umiejętności wyciągania pałki w nawet najbardziej stresujących sytuacjach,

– technice używania pałki, aby jak najszybciej sprowadzić napastnika do pozycji obronnej i niezagrażającej nam,

– symulowaniu ciężkich i silnych uderzeń, najlepiej na worku treningowym, w celu przyzwyczajenia nadgarstka do większych obciążeń, co pozwoli poprawić chwyt i pewność trzymania pałki,

Te podstawowe techniki da się dość szybko wypracować, znacznie zwiększając swój potencjał obronny.