Prawidłowe używanie narzędzi obronnych

Użytkowanie każdego narzędzia powinno odbywać się według ściśle określonych przez producenta zasad. Niestosowanie się do nich oznaczać może szybsze zużycie się danego narzędzia, jego nieprawidłową pracę lub nawet możliwość uszkodzenia swojego ciała. O ile w przypadku sprzętów domowych zagrożenie nie jest zbyt duże, to już w przypadku sprzętów do użytku obronnego nieprawidłowe ich używanie może być bardzo kosztowne. Prawidłowe noszenie pałki Jednym z najpopularniejszych sprzętów obronnych jest pałka teleskopowa. Do...

Czytaj dalej